Ocells marins del món: primer vídeo al mar del petrell de la Reunió

Published by Pelagicus on

[Seabirds of the world: first at-sea video of Mascarene Petrel]

 

© Kirk Zufelt, off Réunion, 5.12.2018

 

El petrell de la Reunió (Pseudobulweria aterrima) és un ocell marí fosc de mida mitjana (36 cm) que recorda al petrell de Bulwer (Bulweria bulwerii) que trobem a la Macaronèsia, però que viu a l’Índic, a l’illa de la Reunió. És de tons marronosos foscos amb una gola una mica més pàl·lida. La part inferior de les ales també és més clara que la resta de l’ocell. És robust, amb un bec fort, cua curta i sense franja alar. 

És una espècie classificada per l’IUCN com a críticament amenaçada d’extinció (Critically Endangered) perquè s’assumeix que té una població nidificant molt petita i que està patint un declivi continu a causa de la depredació (tal i com passa també a d’altres latituds amb altres espècies) i per mortaldat causada per contaminació lumínica.

 

Distribució mundial del petrell de la Reunió (figura d’elaboració pròpia en base a dades de l’IUCN) [Mascarene Petrel distribution map (Own figure based on IUCN data)]

La seva àrea mundial de distribució és tan reduïda que s’estima que només abraça 9 km2 i el primer niu de l’espècie va ser trobat a l’illa Reunió el 2016 (!). No és estrany, que per a una població estimada mundial de 100 parelles, siguin molt escasses les observacions d’aquesta espècie a mar, i menys encara el disposar de fotografies o vídeos.

Això no ha estat impediment perquè un equip liderat pel nostre amic Robert (Bob) Flood hagi pogut obtenir el que és la primera filmació al mar d’aquesta espècie i que trobeu al video de youtube adjunt. Bob, que té l’empresa Scilly Pelagics que opera seawatchings des de les illes Scilly, a Gran Bretanya, és un dels millors seawatchers del món a banda de ser potser qui té una col·lecció de vídeos més completa d’espècies marines, part de les quals ha anat publicant en els seus llibres sobre identificació d’espècies d’aquest grup i que us recomanem des de Pelagicus.