Observació d’ocells marins des del port de l’Ampolla, Golf de S.Jordi i Fangar. Febrer 2022

Published by Pelagicus on

Observació d'ocells marins des del port de l'Ampolla, Golf de Sant Jordi i Fangar, febrer de 2022

Els dies 19 i 20 de febrer  de 2022 ha tingut  lloc a la seu de la Fundació Plegadis a La Ràpita, Delta de l’Ebre el dia 19 i l’Ampolla el dia 20, el II Curs d’ocells marins hivernants  en què hi han participat 21 persones  provinents de l’àmbit d’actuació de la nostra associació, en aquest cas de les Illes Balears i Catalunya.

Aquesta entrada tracta de la jornada de diumenge en la que vàrem sortir del port de l’Ampolla per visitar el seu litoral rocós, la badia, el golf de Sant Jordi i l’interior de la badia del Fangar.

Organització

L’organització d’aquesta activtat, emmarcada en el II Curs d'ocells marins, ha estat un cop més possible gràcies a la participació i col·laboració d'entitats, empreses i persones, actors tots ells que han treballat intensament dins els seus àmbits, confiant en Pelagicus per tal que fos un èxit i que els participants tinguessin una experiència educativa i de descoberta del medi el màxim de gratificant possible. Moltes gràcies a totes elles.

El port, litoral de l'Ampolla i Golf de Sant Jordi

Amb una embarcació ràpida amb capacitat per a 24 persones, vàrem recórrer tant les immediacions del port, que atrau ocells marins, com el litoral rocós de l'Ampolla, per endinsar-nos al golf de Sant Jordi a la cerca d'ocells més pelàgics. El vent 'de dalt' ho va dificultar però les observacions van ser continuades i de qualitat

SEn aquest tram es va recórrer tant l’interior i exterior del port, com el litoral rocós del nord de l’Ampolla, continuant cap el nord fins la punta de l’Àliga on es va girar en direcció SE cap el Far del Fangar.

El nombre d’espècies observades va ser de 19. Entre elles algunes especialitats locals: el port de l’Ampolla és el millor lloc de Catalunya per a l’observació de la gavina cendrosa Larus canus, de la que un exemplar de primer hivern va ser vist tant dins com fora del port. A més, és l’únic lloc de Catalunya on hi hiverna una espècie de limícola litoral que, malgrat ser més freqüent en pas, és raríssim a Catalunya a l’hivern, el polit cantaire Numenius phaeopus. L’exemplar que ha passat aquest hivern a l’Ampolla va ser observat a la banda exterior del dic del port, descansant, i tots els assistents el van poder veure (alguns per primer cop a la vida) a plaer. Des d’allà vàrem poder observar la fauna del litoral rocós i endinsar-nos al Golf de Sant Jordi on vàrem poder observar a plaer un paràsit gros Stercorarius skua i una gavina cendrosa adulta entre altres espècies.

Numenius phaeopus

Un total de 19 espècies van ser observades a mar durant  aquest tram de la sortida (xifres mínimes observades):

 • Cabussó emplomallat Podiceps cristatus          1
 • Colom roquer Columba livia                                 4
 • Tudó Columba palumbus                                      2
 • Tórtora turca Streptopelia decaocto                   1
 • Polit cantaire Numenius phaeopus                     1
 • Paràsit gros Stercorarius skua                             1
 • Gavina riallera Chroicocephalus ridibundus       5
 • Gavina capnegra Ichthyaetus melanocephalus 35
 • Gavina corsa Ichthyaetus audouinii                     3
 • Gavina cendrosa Larus canus                              2
 • Gavià argentat Larus michahellis                        +400
 • Gavià fosc Larus fuscus                                       +100
 • Corbmarí gros Phalacrocorax carbo                  10
 • Corbmarí emplomallat Gulosus aristotelis       1
 • Martinet blanc Egretta garzetta                          1
 • Roquerol Ptyonoprogne rupestris                      16
 • Cotxa fumada Phoenicurus ochruros               1
 • Merla blava Monticola solitarius                        2
 • Cuereta blanca Motacilla alba                           1
Stercorarius skua
Larus canus

La badia del Fangar

Amb aigües calmades, tant l'entorn de la badia de l'Ampolla com ja pròpiament la del Fangar ens van ofererir bones observacions d'espècies com ara el bec de serra mitjà o el cabussó collnegre

El Fangar

El recorregut per la badia de l’Ampolla i el Fangar va ser més plàcid des del punt de vista de la navegació. Les espècies van ser diferents, amb predomini de les aquàtiques litorals, totalitzant 38 observades.  Els grups d’ànecs collverds eren abundants i es va detectar l’únic exemplar de bec de serra mitjà Mergus serrator que ha hivernat al Baix Ebre, el que va entusiasmar als participants, algun dels quals no l’havien vist mai. Es tracta d’un ànec piscívor marí que està davallant fortament a Catalunya a causa del canvi climàtic entre d’altres causes, ja que l’espècie no baixa ja a les nostres latituds i hivernat més amunt d’Europa.

A les ribes, a banda de flamencs Phoenicopterus roseus, es van observar fins 4 àguiles pescadores Pandion haliaetus diferents. El Delta de l’Ebre és l’únic lloc d’hivernada regular de l’espècie a Catalunya i el Fangar potser el millor lloc per detectar-les.

La badia acollia xifres interessants de cabussó collnegre Podiceps nigricollis, alguns cabussons emplomallats Podiceps cristatus i bons nombres de limícoles així com una gavina corsa, un xatrac gros i una setena espècie de gavina, la capblanca.

Un total de 38 espècies van ser observades des de l’embarcació (x, abundant, no comptabilitades) :

 • Ànec blanc Tadorna tadorna  21
 • Ànec collverd Anas platyrhynchos  x
 • Xibec Netta rufina 12
 • Bec de serra mitjà Mergus serrator 1
 • Flamenc Phoenicopterus roseus x
 • Cabussó emplomallat Podiceps cristatus  8
 • Cabussó collnegre Podiceps nigricollis 12
 • Fotja Fulica atra 5
 • Garsa de mar Haematopus ostralegus 9
 • Pigre gris Pluvialis squatarola 5
 • Becut Numenius arqueta x
 • Territ gros Calidris canutus 6
 • Territ tresdits Calidris alba 12
 • Territ variant Calidris alpina +1500
 • Xivitona Actitis hypoleucos 1
 • Gamba verda Tringa nebularia 6
 • Gamba roja Tringa totanus 2
 • Gavina capblanca Chroicocephalus genei 2
 • Gavina riallera Chroicocephalus ridibundus x
 • Gavina capnegra Ichthyaetus melanocephalus x
 • Gavina corsa Ichthyaetus audouinii 1
 • Gavina cendrosa Larus canus 1 (la del port de primer hivern)
 • Gavià argentat Larus michahellis x
 • Gavià fosc Larus fuscus x
 • Xatrac gros Hydroprogne caspia 1
 • Xatrac becllarg 4
 • Corbmarí gros Phalacrocorax carbo 8
 • Bernat pescaire Ardea cinerea x
 • Agró blanc Ardea alba 3
 • Martinet blanc Egretta garzetta 1
 • Capó reial (Pòlit negre) Plegadis falcinellus x
 • Àguila pescadora Pandion haliaetus 4
 • Arpella Circus aeruginosus 2
 • Blauet Alcedo atthis 1
 • Falcó pelegrí Falco peregrinus 1
 • Cogullada Galerida cristata 1
 • Trist Cisticola juncidis 1
 • Cuereta blanca Motacilla alba 2
  Mergus serrator
  Des de Pelagicus continuarem treballant per acostar la mar a aquelles persones que vulguin conèixer el seus habitants. Tenim interès en reprendre les jornades pelàgiques d'observació entre la Península i Balears aquesta primavera i planificar una altra jornada d'exploració des de l'Ampolla a la cerca de l'ocell de tempesta i altres marines com les observades el febrer. Seguiu-nos a les xarxes socials per a més novetats!
  Ricard Gutiérrez
  Pelagicus